Case studies

Firma SEGRO

Kiedyś na popularności zyskiwała mechanizacja rolnictwa. W ostatniej dekadzie spektakularne efekty osiągamy optymalizując procesy i wprowadzając automatyzację. W kolejnych latach wielokrotnie zadziwią nas możliwości sztucznej inteligencji. Świat się zmienia, a nasze organizacje wraz z nim. Badanie pokazuje, że tylko 18% przebadanych klientów obiektów magazynowych, a więc nawet nie co piąta firma na rynku, już dziś korzysta w parku logistycznym z systemu rozpoznającego tablice rejestracyjne. Ale już kolejne 22% planuje z takiego systemu korzystać w najbliższej przyszłości. Firmy, które nie rozwijały się we właściwym kierunku, teraz muszą podążać za konkurencją. Liderzy kreują zmiany, aby dostarczyć klientom jak najlepsze produkty, najsprawniejszą obsługę i największe oszczędności.

Minęły już trzy lata, odkąd firma SEGRO poprosiła nas o zoptymalizowanie procesów na bramie wjazdowej w parku logistycznym. Jeżeli miarą sukcesu jest liczba klientów i wdrożeń, to możemy ogłosić sukces. Dziś SEGRO stosuje VNetLPR – system awizacji, przepustek i kontroli dostępu we wszystkich swoich parkach. W ramach pracy z innymi klientami zrealizowaliśmy kilkadziesiąt kolejnych systemów. Cieszymy się z oszczędności, które wypracowujemy każdego miesiąca oraz dodatkowych korzyści dostarczonych wraz z rozwiązaniem VNetLPR, a możliwości przybywa z każdym nowym wdrożeniem i kolejną wersją.

Początkowo system VNetLPR miał rejestrować wjazdy i wyjazdy z jednoczesnym przyspieszeniem ich obsługi. VCN jest znane z kreatywnego podejścia do wyzwań, więc już pierwsza wersja zgrabnie połączyła potrzeby trzech grup użytkowników: ochrony, którą jest zazwyczaj zewnętrzna firma, najemców, klientów spółki, w której posiadaniu znajduje się park oraz zarządcy. W praktyce mamy do czynienia jeszcze z czwartą grupą – gośćmi i dostawcami.

W wielu obiektach VNetLPR jest pierwszym systemem informatycznym, z którym ma do czynienia ochrona. System jest na tyle intuicyjny, iż szkolenie jest zakończone praktycznie po godzinie. Pozyskana wiedza jest bezproblemowo przekazywana kolejnym zmianom, a zeszyt wjazdów trafia do szuflady czasem już w pierwszym dniu po wdrożeniu rozwiązania.

Choć najnowsza wersja VNetLPR obsługuje również klasyczne czytniki KD, to podstawowym zadaniem systemu jest identyfikacja pojazdów na podstawie tablic rejestracyjnych. System współpracuje z kamerami LPR najważniejszych producentów. Jest też zintegrowany z analityką serwerową, aby wykorzystać dowolne kamery. Nasza najnowsza wersja analityki serwerowej, oparta o sieci neuronowe, rozpoznaje poprawnie znaki tablic ze zdjęć stanowiących wyzwanie nawet dla człowieka.

Adam Szulc,
Współwłaściciel VCN

Elektrociepłownia Wrocław

Cechy:

 • Duży obszar
 • Złożoność techniczna i organizacyjna
 • Powierzchnie / obiekty:
  • Budynki biurowe
  • Hale produkcyjne
  • Magazyny i składy
  • Platformy przeładunkowe
  • Zaplecze techniczne: warsztaty, serwisy, myjnie
  • Parkingi.
 • Wielość użytkowników
  • Działy

Potrzeby:

 • 100 użytkowników (w tym mobilnych) pracujących jednocześnie w systemie
 • Szczegółowa awizacja wizyt: firma, kierowca, data i godzina, czas pobytu
 • Pożądane funkcjonalności:
  • Baza danych dla 100 tys pojazdów i/lub kierowców
  • Druk identyfikatorów / przepustek z kodem kreskowym dla pojazdów i/lub kierowców
  • Historia wizyt/pobytów, w tym fotografie i nagrania video wjazdów / wyjazdów
  • Monitoring czasu pobytu
  • Generowanie raportów
 • Możliwość ścisłego nadzoru nad zewnętrznymi podwykonawcami operującymi na terenie zakładu

Rozwiązanie:

 • Obsługa systemu za pomocą przeglądarek internetowych na urządzeniach stacjonarnych i przenośnych:
  • Wielu użytkowników zalogowanych w czasie rzeczywistym
 • Program awizacji i przepustek
  • Rozbudowana baza danych (liczba pól w rekordzie)
  • Generowanie przepustek (ręczne lub automatyczne)
  • Bezprzewodowe skanery kodów / przepustek
  • Alerty  o przekroczeniu czasu pobytu
  • Integracja z monitoringiem CCTV
  • Repozytorium obrazów z kamer.
 • Specjalny moduł dla inspektorów nadzoru:
  • Specjalne uprawnienia

Charakterystyka przedsiębiorstwa

 • Jedna z największych elektrociepłowni na dolnym śląsku
 • 14 hektarów terenu pod ochroną
 • Wiele bram wjazdowych i wyjazdowych ze szlabanami
 • Wielu pracowników ochrony
 • Ponad 100 pracowników dokonujących awizacji
 • Każdej doby setki pojazdów i kierowców wjeżdżających, wyjeżdżających, a także pozostających na terenie

Wyznaczone i osiągnięte cele wdrożenia:

 • Centralna ujednolicona baza danych pojazdów i kierowców
 • Centralny rejestr wjazdów i wyjazdów
 • Skrócenie czasu przygotowywania dokumentów wjazdowych
 • Standaryzacja procedur i kontroli bezpieczeństwa
 • Błyskawiczna identyfikacja pojazdów zaparkowanych lub poruszających się po terenie przedsiębiorstwa
 • Automatyczne powiadamianie pracowników ochrony